21.7.17

θνιτυ 11


  #1
Every man gotta right to decide his own destiny,
And in this judgement there is no partiality.


P.S.: oh... and I don't want people to be tricked by mercenaries...Δεν υπάρχουν σχόλια: