15.3.15

ἔχομεν πέρασιν
κουπί < μεσαιωνική ελληνική κουπίν < αρχαία ελληνική κωπίον < κώπηείναι αυτό που τραβάω για να βαίνουν όλα καλώςἀστήρ < ινδοευρωπαϊκή (ρίζα) *h₂stḗr
στον πληθυντικό ἀστέρες

είναι αυτοί που βλέπω κάθε μέρα 


δεν θες να ξέρεις


έσηκώθη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: